Skiagrafické rentgenové přístroje

Naše společnost nabízí několik typů rentgenových přístrojů pro analogovou i digitální skiagrafii. Výběr v našem sortimentu umožňuje navrhnout optimální řešení pro každé rentgenové pracoviště.

DR systémy

Digitální radiografie, nebo-li přímá digitalizace obrazu, umožňuje získat obraz během několika vteřin po expozici v diagnostické kvalitě. Naše společnost nabízí systémy vhodné jako "upgrade kit" stávajících rtg přístrojů nebo komplexní nové řešení.

PACS systémy

PACS systém JiveX je komplexní PACS řešení, který lze díky flexibilní licenční politice výrobce stejně dobře aplikovat na malé poliklinické pracoviště i na velkou nemocnici. Jádro systému tvoří komunikační server, další funkcionalita je do systému přidávána pomocí jednoltivých modulů.

Řešení pro veterinární medicínu

Veterinární CR systém Konica Minolta Pegasus je systém nepřímé digitalizace, kombinuje digitalizaci a pacs systém. Umožňuje tak komunikovat a konzultovat s dalšími kolegy, připojit do systému ultrazvuk, endoskop, mikroskop apod.

Magnetická rezonance

MR přístroje ESAOTE jsou určeny pro specializovaná MSK vyšetření a vyšetření páteře u ležícího i stojícího pacienta.

Aktuálně

03/2015 - Instalace prvního angiografického injektoru MEDTRON

V zastoupení německého výrobce vysokotlakých injektorů MEDTRON jsme provedli první instalaci s angiografickým C ramenem společnosti Siemens.

03/2015 - Zahájení distribuce MR přístrojů ESAOTE

Naše společnost se stala distributorem MR přístrojů ESAOTE. V sortimentu ESAOTE jsou tři řady MR přístrojů s permanentním magnetem, určené především pro vyšetření MSK.

01/2015 - Nová verze veterinárního programu Konica Minolta Imagepilot

Společnost Konica Minolta vydala novou verzi programu Imagepilot. Verze 1.7. již obsahuje funkce pro měření TPA a TPLO a mnoho dalších vylepšení. A jak je zvykem o tohoto produktu, současní zákazníci mají všechny nové funkce ZDARMA.

03/2015 - Instalace přímé digitalizace FUJI v Nemocnici Žatec

V březnu 2015 jsme provedli digitalizaci rtg přístroje TOPLIFT, který Nemocnice Žatec využívá od roku 2009. Do přístroje jsme instalovali dva panelu FUJI D-EVO, které umožňují výrazně urychlit proces vyšetření a zvýšit kvalitu snímků.

02/2015 - Hologic Dimensions v Ostravě

V únoru 2015 jsme instalovali první rtg přístroj Hologic Dimensions na privátním rtg pracovišti v Ostravě.

10/2014 - Instalace Konica Minolta X70 v Uherskohradišťské nemocnici

Naše společnost instalovala v pořadí již třetí přístroj Konica Minolta X70 vybavený digitálními detektory Aero DR, tentokrát v Uherskohradišťské nemocnici. Přístroj je umístěn v nově otevřením pavilonu a slouží především traumatologii a dalším chirurgickým oborům.

10/2014 - Instalace 3D mamografu v Thomayerově nemocnici

Thomayerova nemocnice v Praze se rozhodla modernizovat mamografické oddělení přístrojem nejvyšší úrovně. Na tomto pracovišti naše společnost instalovala Hologic Dimensions 3D vybavený funkcí tomobiopsie pro 3D snímání prsu. Přístroj je dále vybaven jednotkou pro digitální stereotaxi Affirm a spičkovou diagnostickou pracovní stanicí Hologic SVDX 400.

09/2014 - Instalace přístroje Konica Minolta X70 v Nemocnici Mladá Boleslav

Další digitální skiagrafický přístroj Konica Minolta X70 byl instalován na chirurgickém oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav. Přístroj slouží pro vyšetření pacientů v běžném chirurgickém provozu a pacientů v traumatickém stavu.

07/2014 - Digitalizace Nemocnice Žatec

naše společnost instalovala nový skiagrafický rtg přístroj s digitalizací na rentgenovém pracovišti Nemocnice Žatec. Nový přístroj zvyšuje kvalitu snímků, průchodnost pracoviště i komfort obsluhy.

07/2014 - Instalace prvního systému Konica Minolta X70

Naše společnost instalovala první digitální skiagrafický přístroj Konica Minolta X70 v Nemocnici Bulovka. Přístroj slouží na plicním oddělen především k vyšetřování pacientů s onemocnění plic a dalším typům vyšetření. Přístroj je vybaven dvěma digitálními detektory Konica Minolta Aero DR.

05/2014 - Instalace digitálních mamografických přístrojů pro pracoviště Euroclinicum

Naše společnost instalovala tři nejnovější digitální mamografické přístroje Hologic Dimensions na třech pracovištích společnosti Euroclinicum v Liberci a Českých Budějovicích. Přístroje napomáhají zvýšení kvality mamografického vyšetření a zvýšení průchodnosti pracoviště. Přispívají tak k včasnému určení diagnózy rakoviny prsu.

02/2014 - Tomobiopsie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

V únoru 2014 jsme zprovoznili systém tomobiopsie na novém mamografickém rtg přístroji HOLOGIC DIMENSION ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V systému tomobiopsie postačí jeden snímek k lokalizaci a zaměření léze pro bioptický odběr. Zkracuje se tak doba vyšetření, snižuje dávka záření a zvyšuje přesnost zaměření. V kombinaci se systémem pro vakuovou biopsii HOLOGIC SUROS jde o nejmodernější zařízení pro provádění biopsií prsu pod rentgenovou kontrolou v České republice.

12/2013 - Novinka RTI Piranha Black

Po letech úspěšného prodeje PIRANHA RED přichází RTI s nástupcem, PIRANHA BLACK. PIRANHA BLACK nabízí kalibraci pro nejnovější typy mamografických rtg přístrojů, vylepšenou konstrukci interního detektoru, rychlé měření HVL pro mamografii. V základní konfiguraci obsahuje i tablet pro rychlý záznam měření.

10/2013 - první 3D mamograf v České republice HOLOGIC DIMENSIONS

V posledních dnech září 2013 naše společnost instalovala první digitální mamograf s využitím funkce tomosyntéza v České republice. Instalovaným přístrojem je HOLOGIC DIMENSIONS 3D a místem instalace mamologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

9/2013 - Digitalizace Nemocnice Česká Lípa

Za největší projekt roku 2013, který jsme realizovali, považujeme Kompletní digitalizaci rentgenového pracoviště v Nemocnici Česká Lípa. Projekt zahrnoval dodávku plně digitálního skiagrafického rtg přístroje se dvěma flat panely TOPLIFT DR, dodávku tří systémů pro nepřímou digitalizaci KONICA MINOLTA, dodávku třinácti pracovních stanic a posílení stávajícího PACS systému včetně rozšíření datového úložiště. Dodaná zařízení jsme plně integrovali se stávajícím NIS systémem NIS TREE.

7/2013 - Digitální mamografické pracoviště v Hradci Králové

V červenci 2013 jsme instalovali již patnáctý digitální mamografický přístroj Hologic Selenia na privátním mamologickém pracovišti MUDr. Miluše Paikertové v Hradci Králové. Digitální mamograf je instalován spolu s PACS systémem JiveX a speciálním mamografickým prohlížečem, který je součástí tohoto PACS systému.

3/2013 - Nemocnice Sušice - další plně digitální pracoviště

V březnu 2013 jsme dokončili projekt digitalizace radiodiagnostického oddělení Nemocnice Sušice. Projekt zahrnoval dodávku tří systémů pro nepřímou digitalizaci KONICA MINOLTA, digitalizaci analogové sklopné stěny PHILIPS a samozřejmě PACS systém JiveX. Digitalizace umožňuje pracovníkům nemocnice efektivněji pracovat s obrazovými daty pacienta a velmi rychle je předávat na další pracoviště v případě převozu pacientů na jiná pracoviště, protože Nemocnice Sušice obdobně jako Nemocnice Jilemnice v Krkonoších často slouží jako prvoinstanční zdravotnické zařízení v případě úrazů v blízké oblasti Šumavy. Vlastní digitalizace netrvala déle než týden mezi instalací prvních zařízení a náběhem plného provozu. V Nemocnici Sušice je PACS systém JiveX integrován s NIS systémem STAPRO AKORD.

3/2013 - PACS systém v Nemocnici Jilemnice

V březnu 2013 jsme instalovali PACS systém JIVEX v Nemocnici Jilemnice. Tento velmi moderní systém zahrnuje ukládání snímků z digitálních modalit CT, CR a digitálního mamografického přístroje HOLOGIC SELENIA. Worklist je vytvářen propojením s NIS systémem HiComp, součástí dodávky jsou také diagnostické pracovní stanice s diagnostickým prohlížečem JiveX a neomezená licence klinického a web prohlížeče JiveX. PACS systém JiveX německého výrobce VISUS se vyznačuje nejen velmi moderní konstrukcí, ale především velmi úzkým provázáním serveru a prohlížecího softwaru, která umožňuje používat funkce pro jiné PACS systémy běžně nedostupné. Jsme hrdí na to, že si moderní nemocnice Jilemnice, která se pravidelně umísťuje na předních příčkách v kvalitě poskytované péče regionálně i celostátně, zvolila právě PACS systém JiveX.

2/2013 - Digitalizace RTG pracoviště Nemocnice Prostějov

V únoru 2013 naše společnost předala do provozu plně digitalizované RTG oddělení Nemocnice Prostějov. Projekt digitalizace zahrnovat instalaci pěti flat panelů FUJI na třech skiagrafických snímkovnách a jejich integraci se stávajícími rtg přístroji. Dvě hlavní snímkovny byly vybaveny každá dvojicí flat panelů s možností snímkování ve vertigrafu, ve stole i na lůžku bezdrátovou technologií. Třetí snímkovna je vybavena jedním univerzálním panelem s bezdrátovou technologií. Celý systém je doplněn jednou čtečkou FUJI CAPSULA, která se používá především pro digitalizaci snímků prováděných na pojízdném rtg přístroji na oddělení a vytváření dlouhých snímků pomocí technologie stitching.

12/2012 - Digitální mamograf v Benešově

Naše společnost realizovala instalaci digitálního mamografu na soukromém pracovišti v Benešově. Součástí instalace mamografu HOLOGIC je digitální popisovací stanice JIVEX Mammography Workstation, PACS systém JiveX s plnou integrací se systémem MaSc.

RTI Cobia - nový přístroj pro měření rentgenových parametrů

Švédská společnost RTI Electronics uvedla na trh nový přístroj pro měření parametrů rtg záření. Jedná se o zjednodušenou verzi přístroje, která nenahrazuje přístroje PIRANHA a BARRACUDA určené především pro profesionální měřící firmy. COBIA je určena především servisním organizacím a konečným uživatelům zdrojů záření. Ekonomická verze přístroje je určena pro firmy zabývající se prodejem a servisem dentálním rentgenových přístrojů.

Digitalizace polikliniky Dopravního zdravotnictví v Ostravě

Naše společnost instalovala na pracovišti polikliniky Dopravního zdravotnictví v Ostravě systém digitalizace FUJI s diagnostickou pracovní stanicí.

Digitalizace Polikliniky v Palackého ulici

V březnu 2012 jsme realizovali komplexní systém digitalizace v poliklinice v ul. Palackého v Praze. Dodaný systém sestává z PACS systému JIVEX, CR systému REGIUS 210, diagnostické stanice, propojení s RIS systémem a připojení k systému ePACS.

Digitální mamograf v Nemocnici Jilemnice

V dubnu 2012 jsme instalovali digitální mamograf s popisovací stanicí v Nemocnici Jilemnice. Mamograf HOLOGIC patří k nejšpičkovéjším přístrojům, které jsou v tomto oboru na trhu k dispozici.

Digitalizace RTG pracoviště na Poliklinice Bystřice nad Pernštejnem

Na rentgenovém pracovišti Polikliniky Bystřice nad Pernštejnem jsme realizovali systém digitalizace založený na all-in-one systému Konica Imagepilot. V rámci systému je realizováno propojení s RIS systémem, připojení ambulantních pracovišť a odesílání snímků na externí pracoviště.

Digitalizace nemocnice v Mariánských Lázních

V nemocnici v Mariánských lázních jsme instalovali dva CR systému FUJI a popisovací pracovní stanice.

Digitalizace Polikliniky Praha Zahradní Město

V srpnu 2012 jsme úspěšně digitalizovali rentgenový provoz polikliniky v Praze na Zahradním městě. Dodávkou CR systému FUJI, PACS systému JIVEX a popisovací stanice jsme komplexně provedli převod pracoviště na bezfilmový provoz.

Digitalizace Nemocnice Jičín

V průběhu ledna 2012 naše společnost instalovala v Nemocnici Jičí dva digitální systémy Konica. Konice Regius 210 pro frekventované skiagrafické pracoviště a Regius 110 pro mobilní rtg přístroje a jako záložní přístroj.

Komplexní digitalizace Polikliniky v Ústí nad Orlicí

K 1. záři jsme ukončili projekt komplexní digitalizace RTG pracoviště Polikliniky v Ústí nad Orlicí. Celý projekt zahrnoval instalaci digitálního mamografu Hologic Selenia, skiagrafického kompletu s nepřímou digitalizací obrazu, PACS systému JiveX se dvěma nezávislými servery. Současně jsme k systému digitalizace připojili blízké chirurgické oddělení včetně operačních sálů, ortopedické oddělení a vzdálené plicní oddělení.

Nový CR systém Konica Minolta Sigma

Konica Minolta Sigma je nejnovější typ systému nepřímé digitalizace společnosti Konica Minolta. Vyznačuje se velmi malými rozměry a hmotnosti, střední průchodností kazet a vynikající kvalitou obrazu s rozlišením více než 11 pixelů/mm.

Digitalizace mamografie Silesia Ostrava

Na začátku září jsme dokončili projekt instalace digitálního mamografu Hologic Selenia na pracovišti Silesia Ostrava. Projekt zahrnuje kromě vlastního digitálního mamografu i PACS řešení společnosti Visus, které je založené na mamografické popisovací stanici JiveX Mammography Workstation. Tato stanice je postavena na velmi robusním hardware a má integrován plnohodnotný PACS server. Toto řešení umožňuje vytvořit za příznivých cenových podmínek velmi spolehlivý a bezpečný systém. Naše PACS řešení je plně integrováno s programem PC DOKTOR. Pracoviště v Ostravě je již 10. pracovištěm s digitálním mamografem Hologic, které naše společnost realizovala.

Digitalizace mamografie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Ukončili jsme projekt digitalizace mamografického pracoviště. Projekt zahrnoval instalaci dvou digitálních mamografů Hologic Selenia, digitální stereotaktické jednotky, čtyř diagnostických stanic Hologic SecurView, propojení s PACS systémem provozovaným v rámci fakultní nemocnice.

Digitalizace nemocnice v Chebu

Dokončili jsme projekt digitalizace RTG pracoviště nemocnice v Chebu. Projekt zahrnoval instalaci systému nepřímé digitalizace FUJI, dvě diagnostické pracovní stanice, speciální stanici pro operační sál a větší počet monitorů pro klinická pracoviště. Součástí projektu bylo také propojení s PACS systémem Karlovarského kraje a propojení s NIS systémem pro přenos žádanek na rtg vyšetření.

Rozšíření sortimentu o měřící přístroje RTI

Naše společnost se stala výhradním distributorem švédské spolenosti RTI, která patří mezi nejvýznamnější výrobce měřících přístrojů a pomůcek pro rentgenové přístroje. Výrobky RTI využívá celá řada servisních organizací a firem provádějících přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability.

Další realizace digitálního pojízdného přístroje FUJI

V současnosti realizujeme další objednávku na digitální pojízdný přístroj FUJI FCR GO. Tento přístroj s motorickým pohybem má zabudovaný vysokofrekvenční generátor o výkonu 30 kW, vyznačuje se velmi přesným a současně jednoduchým ovládáním a širokým rozsahem ramene rentgenky, které usnadňuje snímkování pacientů na robusních lůžkách např. na ARO odděleních. O digitální zpracování obrazu se stará čtečka kazet FUJI CAPSULA, která je zabudovaná v mobilním zařízení.

Digitalizace Nemocnice v Jablonci nad Nisou

Naše společnost instalovala digitální systém pro nepřímou digitalizaci FUJI v Nemocnici v Jablonci nad Nisou. Přístroj je plně integrován do nemocničního PACS systému včetně funkce worklistu.

Instalace mamografu v Českých Budějovicích

Naše společnost dokončila digitalizaci mamografického pracoviště MUDr. Janišové v Českých Budějovicích. Systém je založen na mamografu Hologic Selenia, čtení a archivaci snímků zajišťuje PACS systém JiveX se dvěma speciálními mamografickými popisovacími stanicemi JiveX Mammography Workstation ve verzi 4.4.

Digitální pracoviště v Jánských Lázních

Dokončena instalace pracoviště s nejmodernějším digitálním rentgenovým systémem v Medical centru Jánské Lázně

Nové digitální pracoviště v Léčebně Cvikov

Naše společnost provedla komplexní dodávku digitálního rtg pracoviště včetně PACS systém v Léčebně respiračních nemocni ve Cvikově. Instalovaný RTG systém s otočným ramenem DiSy výrobce Hans Pausch umožňuje snímkování stojících i ležících pacientů. Součástí přístroje je mobilní stůl s elevací. PACS systém JIVEX zajišťuje bezpečnou archivaci dat, propojení s nemocničním systémem MEDICUS a distribucí digitálních snímků v rámci pracoviště

Mobilní pracoviště s DR panelem

Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně jsme realizovali mobilní rentgenové pracoviště pro snímkování dřevěných konstrukcí a analýzu jejich stavu. Naše dodávka spočívá z přenosného rtg přístroje a systému Konica Minolta Aero DR s bezdrátovým CsI panelem 35x43 cm. Celý systém je uzavřen v kufru a umožňuje bezproblémovou a bezpečnou přepravu na místo použití.

Realizace mamografického pracoviště na Poliklinice Svitavy

V prosinci 2011 jsme dokončili instalaci a uvedení do provozu digitálního mamografického pracoviště Hologic na pracovišti Polikliniky Svitavy, které jse součástí Litomyšlské nemocnice. Pracoviště je vybaveno digitální stereotaxí a dvěma popisovacími stanicemi pro mamografii JiveX Mammography Workstation.

Nové digitální pracoviště v Pardubicích

Na privátním mamografické pracovišti v Pardubicích jsme instalovali digitální mamografický přístroj Hologic Selenia. Systém byl instalován spolu s PACS systémem JIVEX, který zahrnuje dva servery s automatickým zrcadlením dat, mamografickou popisovací stanici, plnou integraci se systémem MaSc zahrnující přenos žádanek, nálezů i automatizované otevírání studií přímo z prostředí MaSc.

Digitální mamografické pracoviště v Pelhřimově

Privátní mamologické pracoviště v Pelhřimově od naší společnosti zakoupilo komplexní řešení digitální mamografie založené na mamografickém přístroji Hologic Selenia a PACS systémem JiveX. Digitální pracoviště v Pelhřimově je po Poliklinikách v Třebíči, Počátcích a Náměšti nad Oslavou již čtvrtým pracxovištěm, které si tentýž zákazník pořídil od naší společnosti. Součástí projektu je centralizace popisu ze všech pracovišť na jednom pracovišti.